Zwrot podatku VAT

 1. Jeśli chcesz odebrać  zwrot podatku w gotówce zgłoś  się do naszego sklepu.
 2. Okaż sprzedawcy  paszport lub  inny dokument ze zdjęciem  potwierdzający Twoją tożsamość.  Sprzedawca potwierdzi zgodność tych danych z wystawionym dla Ciebie dokumentem TAX FREE.
  Pamiętaj – jeśli wybrałeś zwrot podatku w gotówce musisz odebrać go osobiście.
 3. Sprzedawca zweryfikuje status elektronicznego dokumentu TAX FREE w systemie. Jeśli w systemie będzie potwierdzenie, że wywiozłeś towar poza obszar Unii Europejskiej  otrzymasz zwrot podatku.

  WAŻNE

  W przypadku gdy  opuszczałeś  Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska – musisz dostarczyć papierowy wydruk TAX FREE potwierdzony przez funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej.

 4. Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy i opuszczałeś Unię Europejską z innego państwa członkowskiego niż Polska możesz także przesłać  dokument TAX FREE na adres:  Auroks Sp. z o.o. Targowisko 588, 32-015 Kłaj.
 5. Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 10 dni roboczych  od daty otrzymania przez Auroks Sp. z o.o.  dokumentu TAX FREE w wersji papierowej (jeśli dotyczy) lub otrzymania potwierdzenia przekroczenia granicy z elektronicznego systemu TAX FREE. 
 6. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, Auroks Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.
 7. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca pobiera 3 % prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.
 8. Sprzedaż w procedurze TAX  FREE jest rejestrowana na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych puesc.gov.pl

Podstawa prawna: Art. 126-130 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14 z późniejszymi zmianami)