Opinie o Nas

Nagrody i wyróżnienia

Auroks Nagrody

Bezpieczne zakupy

 • Różne formy płatności
 • Zaufane opinie Ceneo i Opineo
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy
 • 14 dni na zwrot towaru
 • Szyfrowane dane i transakcje
 • Ubezpieczone przesyłki
 
 
Waluty

Regulamin e-sklepu

Regulamin sklepu internetowego
Auroks - Centrum Budowlane

⭳ Regulamin do pobrania (PDF)

 

 1. Postanowienia ogólne, kontakt z właścicielem sklepu

  1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Auroks - Centrum Budowlane, działającego pod adresem www https://sklep.auroks.pl.

  2. Właścicielem Sklepu jest Auroks sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Targowisko 588, 32-015 Kłaj, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000626245, NIP: 6832090063 (dalej „Sprzedawca”).

  3. Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:

   Adres do kontaktu: Targowisko 588, 32-015 Kłaj
   Adres e-mail: e-sklep@auroks.pl
   Numer telefonu: +48660111342 (godziny obsługi telefonicznej klientów – w zakładce Kontakt).

    

 2. Wymagania techniczne

  1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:

   1. komputera lub innego urządzenia z przeglądarką internetową;

   2. dostępu do sieci Internet;

   3. aktywnego adresu e-mail.

     

 3. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Sprzedawca.

  2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów, jak i innych osób korzystających ze strony internetowej Sklepu można przeczytać w Polityce prywatności .

    

 4. Zawarcie umowy sprzedaży, konto klienta

  1. Sklep umożliwia zakup towarów (dalej „Towary”), uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu, w dwóch trybach:

   1. bez rejestracji;

   2. z założeniem konta w Sklepie.

   W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, odpowiednim przyciskiem dodać je do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).

  2. Informacje o towarach w Sklepie, tj. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

  3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.

  4. Jeśli klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Szczegóły udostępniania przez Sprzedawcę usługi cyfrowej prowadzenia Konta dostępne są poniżej w Regulaminie Konta. Sklep umożliwia logowanie się do Konta również poprzez social media i/lub konto użytkownika w systemie Google. Po zalogowaniu do Konta, klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza zamówienia swoimi danymi osobowymi.

  5. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z posiadania konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację na adres e-mail: e-sklep@auroks.pl.

  6. Zatwierdzenie przez klienta zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” (lub innego o tożsamym brzmieniu) oznacza:

   1. złożenie Sprzedawcy oferty zakupu Towarów zgodnie z opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem,

   2. akceptację obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.

  7. Do zawarcia umowy sprzedaży (dalej „Umowa”) dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji (przyjęcie oferty klienta), o czym Sprzedawca informuje poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

  8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Towaru (w całości bądź w części), Sprzedawca poinformuje o tym klienta - nie dochodzi wówczas do zawarcia Umowy. Sprzedawca poinformuje klienta jednocześnie o istniejących możliwościach innego sposobu realizacji zamówienia, np. częściowej realizacji zamówienia lub oczekiwania na uzupełnienie przez Sprzedawcę stanów magazynowych. Jeżeli zamówienie zostało wcześniej opłacone przez klienta, a nie jest możliwe do realizacji, Sprzedawca niezwłocznie zwraca klientowi dokonane płatności (stosownie do zakresu anulowania zamówienia).

  9. Sprzedawca przekazuje klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.

  10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez klienta niepełnego / błędnego adresu dostawy lub braku podania innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Sprzedawca (jeśli to możliwe) podejmie próbę kontaktu z klientem, celem weryfikacji prawdziwości podanych danych.

    

 5. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. wraz z podatkiem VAT.

  2. Koszt dostawy Towarów podawany jest osobno w koszyku Sklepu, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez klienta.

  3. Dostępne metody płatności opisane są na stronie Sklepu w zakładce „Formy płatności” oraz prezentowane są klientowi na etapie składania zamówienia (w koszyku).

  4. Płatności online w Sklepie obsługiwane są przez dostawcę płatności:

   1. Shoper płatności

   2. PayPal

   3. PayU

   4. Credit Agricole Raty

   5. mBank mRaty

   6. Leaselink

  5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

  6.  

   Jeżeli klient wybrał płatność zwykłym przelewem bankowym, zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od jego złożenia. W braku zapłaty w w/w terminie, Umowę uważa się za niezawartą. Zdanie poprzednie nie dotyczy sytuacji, gdy Sprzedawca oferuje klientom płatność odroczoną/płatność w ratach za pośrednictwem zewnętrznego partnera.

 6. Dostawa towarów

  1. Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru klienta:

   1. za pośrednictwem firmy kurierskiej

   2. za pośrednictwem Poczty Polskiej

   3. do paczkomatów InPost

   4. odbiór osobisty

  2. Klient może również dokonać odbioru zamówienia:

   1. osobiście w siedzibie firmy Sprzedawcy

  3. Za wyjątkiem Towarów odbieranych przez klienta osobiście, zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). Dokładny rzeczywisty termin doręczenia przesyłki określa przewoźnik.

  4. Towary wysyłane są przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni, chyba, że w opisie produktu podczas składania zamówienia przez klienta podano wyraźnie inny termin. Szczegółowe terminy realizacji podane są na stronie Sklepu w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

  5. Sprzedawca standardowo obsługuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pokryciem kosztów wskazanych na stronie Sklepu w zakładce “Czas i koszty dostawy”. Wysyłka za granicę jest możliwa za pokryciem kosztów wskazanych na stronie Sklepu lub kosztów indywidualnie uzgodnionych z klientem.

  6. W przypadku wysyłek paletowych, ze względu na ich ciężar i gabaryt, kurier dostarcza przesyłkę pod wskazany adres i rozładowuje palety za pomocą windy i paleciaka.

   Kurier nie wnosi palety do domy czy na piętro. Jest to fizycznie niemożliwe.

   Klient ma obowiązek zapewnić:

   • możliwość wjazdu samochodu ciężarowego pod wskazany adres. Jeżeli auto ciężarowe nie może wjechać to rozładunek następuje na ulicy lub w najbliższym dogodnym i bezpiecznym miejscu.

   • twarde podłoże do rozładunku np. kostka brukowa czy beton. W przypadku miękkiego podłoża rozładowanie towaru może nie być fizycznie możliwe.

    Jeżeli pod wskazaym adresem przez klienta nie będzie fizycznej możliwości rozładunku z powodu wyżej wymienionych okoliczności, klient będzie zobowiązany do wskazania innego adresu dostawy i zostanie obciążony dodatkową opłatą ustaloną przez przewoźnika.

 7. Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (dalej „Przedsiębiorca Uprzywilejowany”) posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa poniżej.

  2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał w w/w terminie, oświadczenie:

   1. w formie elektronicznej na adres: e-sklep@auroks.pl lub

   2. w formie pisemnej na adres: Targowisko 588, 32-015 Kłaj.

  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru dostępnego tutaj, przy czym użycie wzoru nie jest obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi w formie e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  4. Następnie w terminie kolejnych 14 dni klient powinien na własny koszt odesłać zwracane Towary na adres pocztowy Targowisko 588, 32-015 Kłaj.

  5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz klienta zwrotu:

   1. ceny Towaru;

   2. kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do klienta według najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, oferowanego w Sklepie.

  6. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem, albo co najmniej klient dostarczy Sprzedawcy dowód odesłania rzeczy.

  7. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    

 8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

  1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Umów o dostarczenie Towarów:

   1. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta /Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary personalizowane);

   2. ulegających szybkiemu zepsuciu lub o krótkim terminie przydatności do użycia (towary szybko psujące się);

   3. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez klienta, a towaru po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (towary zapakowane ze względów higienicznych);

   4. nagrań dźwiękowych, wizualnych albo programów komputerowych, dostarczanych na nośniku materialnym (np. płyta CD) w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   5. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami (np. materiały budowlane, jeśli zostały użyte);

   6. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę (prasa papierowa);

   7. których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   8. napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

     

 9. Reklamacje

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi Towary zgodne z Umową.

  2. Wobec konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towaru zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

  3. Reklamacje mogą być składane:

   1. w formie elektronicznej na adres: e-sklep@auroks.pl

   2. lub w formie pisemnej na adres: Targowisko 588, 32-015 Kłaj.

  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

  5. W razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę, konsument i Przedsiębiorca Uprzywilejowany mogą (niezależnie od zwykłego postępowania przed sądem powszechnym) skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  6. W powyższym celu można:

   1. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

   2. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,

   3. skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution), która służy do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, jeśli spór dotyczy zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez internet. Więcej informacji o platformie ODR można znaleźć tutaj,

   4. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

  7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać także na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

    

 10. Postanowienia końcowe

  1. Do Umów zawieranych w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

  2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta (i Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego) wynikających z przepisów prawa.

  3. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu, a w przypadku (i) wcześniej zawartych Umów o świadczenie usługi cyfrowej lub usługi elektronicznej, a także w przypadku (ii) klientów posiadających Konto w sklepie - klient będzie powiadomiony o zmianie Regulaminu i możliwości nie zaakceptowania nowej treści.

  4. Regulamin obowiązuje od dnia 18-01-2024 r.


 

Regulamin Konta
w sklepie Auroks - Centrum Budowlane

 

 1. Postanowienia ogólne, kontakt ze Sprzedawcą

  1. Niniejszy regulamin konta („Regulamin Konta”) określa zasady i warunki korzystania z konta klienta („Konto”) w sklepie internetowym Auroks - Centrum Budowlane („Sklep”).

  2. Niniejszy Regulamin Konta stanowi regulamin usługi elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Konta jest usługą dodatkową i poboczną w stosunku do głównej działalności Sprzedawcy, tj. oferowania klientom zakupu Towarów. Usługa prowadzenia Konta jest nieodpłatna.

  3. Regulamin Konta stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Konta, do usługi tej stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu.

  4. Dane kontaktowe Sprzedawcy w sprawach dotyczących usługi Konta są takie same jak w przypadku Sklepu:
   Targowisko 588, 32-015 Kłaj
   e-mail: e-sklep@auroks.pl
   tel.: +48660111342

    

 2. Wymagania techniczne i funkcjonalności usługi Konta

  1. Wymagania techniczne dla korzystania z usługi Konta są takie same, jak dla korzystania ze Sklepu i wskazane zostały w punkcie II.1. Regulaminu Sklepu.

  2. Korzystając z Konta klient Sklepu ma możliwość:

   1. zapisać i przechowywać na Koncie swoje dane osobowe (w tym adres dostawy), co umożliwia dokonywanie kolejnych zakupów w Sklepie bez konieczności ponownego uzupełniania formularza adresowego,

   2. wglądu w historię swoich zamówień,

   3. wglądu w status realizacji zamówienia.

     

 3. Umowa o świadczenie usługi Konta, odstąpienie od umowy, rezygnacja z Konta

  1. Założenie Konta przez klienta jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi elektronicznej na czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta bez podawania przyczyny. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą elektronicznie na adres e-sklep@auroks.pl. Klient posiada także ustawowe prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w terminie 14 dni od jej zawarcia.

    

 4. Reklamacje

  1. Wobec konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność usługi Konta z umową zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

  2. Reklamacje dotyczące usługi Konta mogą być składane Sprzedawcy zgodnie z procedurą przewidzianą w punktach IX. 3-5 Regulaminu Sklepu.

  3. W razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę, istnieje też możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z procedurą opisaną w punktach IX. 6-7 Regulaminu Sklepu.

    

 5. Dane osobowe

  1. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów Sklepu, w tym na cele prowadzenia Konta, znajdują się w Polityce prywatności.

    

 6. Zmiany Regulaminu Konta

  1. Sprzedawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu Konta na zasadach wskazanych w punkcie IX. 3 Regulaminu Sklepu. Jeżeli klient nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu Konta, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta (kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą elektronicznie) z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium